Volanie HTTP requestu zo 16kB binárky

August 2022

Občas sa stretnem s požiadavkou zavolať REST endpoint s natívneho programu. Mnoho ľudí hneď siahne po cURL knižnici, Rust-e, alebo Go, no výsledná binárka má najmenej 2-4MB. S WinHTTP je možné sa zmestiť do 16kB programu (samozrejme funguje len na Windowsoch).

Prinášam malú ukážku použitia WinHTTP.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#include <winhttp.h>

int main()
{
  DWORD dwSize = 0;
  DWORD dwDownloaded = 0;
  LPSTR pszOutBuffer;
  BOOL bResults = FALSE;
  HINTERNET hSession = NULL, hConnect = NULL, hRequest = NULL;

  hSession = WinHttpOpen(L"WinHTTP Example/1.0", WINHTTP_ACCESS_TYPE_DEFAULT_PROXY, WINHTTP_NO_PROXY_NAME, WINHTTP_NO_PROXY_BYPASS, 0);

  if (hSession)
  {
    hConnect = WinHttpConnect(hSession, L"harrison314.github.io", INTERNET_DEFAULT_HTTPS_PORT, 0);
  }

  if (hConnect)
  {
    hRequest = WinHttpOpenRequest(hConnect, L"GET", L"/dev_endpoints/simple.json", NULL, WINHTTP_NO_REFERER, WINHTTP_DEFAULT_ACCEPT_TYPES, WINHTTP_FLAG_SECURE);
  }

  if (hRequest)
  {
    bResults = WinHttpSendRequest(hRequest, WINHTTP_NO_ADDITIONAL_HEADERS, 0, WINHTTP_NO_REQUEST_DATA, 0, 0, 0);
  }

  if (bResults)
  {
    bResults = WinHttpReceiveResponse(hRequest, NULL);
  }

  if (bResults)
  {
    do {
      dwSize = 0;
      if (!WinHttpQueryDataAvailable(hRequest, &dwSize))
      {
        printf("Error %u in WinHttpQueryDataAvailable.\n", GetLastError());
      }

      pszOutBuffer = (char*) malloc(sizeof(char)*(dwSize + 1));
      if (!pszOutBuffer)
      {
        printf("Out of memory\n");
        dwSize = 0;
      }
      else
      {
        ZeroMemory(pszOutBuffer, dwSize + 1);
        if (!WinHttpReadData(hRequest, (LPVOID)pszOutBuffer, dwSize, &dwDownloaded))
        {
          printf("Error %u in WinHttpReadData.\n", GetLastError());
        }
        else
        {
          printf("%s", pszOutBuffer);
        }

        if (pszOutBuffer)
        {
          free((void*)pszOutBuffer);
        }
      }
    }
    while (dwSize > 0);
  }

  if (!bResults)
  {
    printf("Error %d has occurred.\n", GetLastError());
  }

  if (hRequest) WinHttpCloseHandle(hRequest);
  if (hConnect) WinHttpCloseHandle(hConnect);
  if (hSession) WinHttpCloseHandle(hSession);

  return 0;
}

Kompilácia: gcc -s main.c -lwinhttp -o main.exe.

Samozrejme ide len o inšpiráciu, ale nemalo by sa zabúdať na to, že WinAPI je plné zaujímavých funkcií, ktoré sú nám k dispozícii a dokážu zaujímavé veci a to aj z hadiska bezpečnosti.