SoftHSMv2 (as nuget) for testing

Február 2019

SoftHSMv2ForTesting nuget balík, ktorý zabaľuje SoftHSMv2 spolu s minimálnym kódom pre inicializáciu a zmazanie SoftHSMv2. Automaticky inicializuje jeden token, no je možné ich inicializovať viac.

Je určený pre unit testovanie .Net (Core) projektov využívajúcich PKCS#11 zariadenia (napríklad čipové karty, eID, HSM,…) v CI/CD prostredí.

Vytvorený Nuget balíček je určený pre Windows.

Ukážky použitia a príklady so zdrojovými kódmi sa nachádzajú na Github stránke projektu.