PerDia2012

Máj 2016

PerDia2012 je jednoduchá webová aplikácia, ktorá ma slúžiť ako denník a organizátor pre poznámky a pripomienky s možnosťou fulltextového vyhľadávania, anotácií záznamov v denníku, súkromnou časovou osou, možnosťou exportu do "offline" html balíčka a iných.

Ide o single page aplikáciu postavenú na OWIN-e, Web Api, SimpleInjector, MS SQL. Na klientskej strane TypeScript prekladaný do ES5, knockout.js, Director.js, Promise.es6 a Bootstrap.

Šlo mi o to postaviť veľmi ľahkú a rýchlu aplikáciu, pomocou technológií používaných v SPA aplikáciách, a triku používanému v CQRS architektúre – tam, kde by dopyt do databázy používal JOIN sa nahradí databázovým pohľadom, použitie interného event publisher-a pre asynchrónnu aktualizáciu nepriamo súvisiacich dát (napríklad tabuliek pre používaných pre fulltext vyhľadávanie).

Použité technológie

C# 4.6, Owin, ASP.NET Web Api, SimpleInjector, Data reader a MS SQL 2016 (stored procedúry, Fulltext index, CTE, pôvodne aj SQL Service Brooker), TypeScript, knockout.js, Director.js a Bootstrap.

Pre unit testovanie: knižnice Sould a Moq.

PerDia2012 v. 2

V roku 2020 som sa rozhodol prepísať túto aplikáciu do dotnet-u 5Blazor Server technológii, hlavne kvôli neudržateľnosti javascript technógii (zradil ma Bower a nové verzie js knižníc). No zachoval som databázovú schému.

Prepis bol pomerne rýchli a priamočiary. Pridal som chýbajúce veci v kóde, ktoré mi chýbali (podrobnejšie logovanie) a odobral funkcionalitu, ktorú som nepoužíval (pripomienkovanie).

Použité technológie

Dotnet 5, Blazor server, Dapper, Serilog, MS SQL 2019.

Pre unit testovanie: MS Test v2, Moq.