PerDia2012

Máj 2016

PerDia2012 je jednoduchá webová aplikácia, ktorá ma slúžiť ako denník a organizátor pre poznámky a pripomienky s možnosťou fulltextového vyhľadávania, anotácií záznamov v denníku, súkromnou časovou osou, možnosťou exportu do "offline" html balíčka a iných.

Ide o single page aplikáciu postavenú na OWIN-e, Web Api, SimpleInjector, MS SQL. Na klientskej strane TypeScript prekladaný do ES5, knockout.js, Director.js, Promise.es6 a Bootstrap.

Šlo mi o to postaviť veľmi ľahkú a rýchlu aplikáciu, pomocou technológií používaných v SPA aplikáciách, a triku používanému v CQRS architektúre – tam, kde by dopyt do databázy používal JOIN sa nahradí databázovým pohľadom, použitie interného event publisher-a pre asynchrónnu aktualizáciu nepriamo súvisiacich dát (napríklad tabuliek pre používaných pre fulltext vyhľadávanie).

Použité technológie

C# 4.6, Owin, ASP.NET Web Api, SimpleInjector, Data reader a MS SQL 2016 (stored procedúry, Fulltext index, CTE, pôvodne aj SQL Service Brooker), TypeScript, knockout.js, Director.js a Bootstrap.

Pre unit testovanie: knižnice Sould, a Moq.