Mapper Performace

Január 2016

MapperPerfomace je jednoduchý projekt pre porovnanie výkonnosti mapovania databázového resultu na aplikačné POCO objekty. Porovnávam ručné mapovanie pomocou SqlDarareaderu, mikro ORM Dapper, Entity Framework (manuálne mapovanie), Entity Framework s projekciou pomocou Autommaperu a iné (Tiny Mapper, Value injector,…).

Odkaz na zdrojové kódy MapperPerformace.