Mapper Performace

MapperPerfomace je jednoduchý projekt pre porovnanie výkonnosti mapovania databázového resultu na aplikačné POCO objekty. Porovnávam ručné mapovanie pomocou SqlDarareaderu, mikro ORM Dapper, Entity Framework (manuálne mapovanie), Entity Framework s projekciou pomocou Autommaperu a iné (Tiny Mapper, Value injector,…).

Odkaz na zdrojové kódy MapperPerformace.