FileUtils

Máj 2016

FileUtils je jednoduchá aplikácia, ktorej hlavnou funkcionalitou je hľadanie duplicitných súborov na disku podľa ich obsahu. Je vhodná pri veľkom množstve PDF-iek alebo fotiek na disku. Medzi ďalšie funkcie a vlastnosti patrí:

  • spájanie a rozdeľovanie súborov,
  • skartovača súborov,
  • lokalizácia aplikácie,
  • systém pluginov.

Zaujímavosťou tohto programu je spôsob hľadania duplicitných súborov, využíva sa na to HashSet objektov reprezentujúcich súbor. Tieto objekty si uchovávajú cestu k súboru a jeho veľkosť. Veľkosť súboru sa používa v metóde GetHashCode , metóda Equals najskôr porovná veľkosti súborov, ak sa zhodujú prečíta ich a vypočíta ich MD5 hashe, ktoré následne porovná. Vďaka tomu je hľadanie duplicitných súborov rýchle (na bežnom notebooku z Intel i5 a točivým diskom cca. 1GB priemerne 300-500KB súborov, prehľadá za 30 sekúnd) a pamäťovo nenáročné.

Použité technológie

C# 4.0, WPF, lokalizácia pomocou T4 generátora resx súborov a vlastný WPF MarkupExtension pre dynamické načítavanie lokalizácie.

Hľadanie zhodných súborov

Nastavenia